Proiecte europene şi grant-uri în curs de derulare sau finalizate:

D1-1-019/18.09.2007, SIMIMED, Sistem integrat de management a informaţiilor medicale utilizând standardul HL7, coordonator partener UMFCluj Conf.Dr. T.Drugan, 2007-2010
11-003/2007, CRONIS Sistem decizional bazat pe tehnici de tip multi-agent pentru generarea, optimizarea si managementul registrelor nationale de boli cronice netransmisibile, coordonator partener UMFCluj Prof.Dr. A.Achimaș, 2007-2010
CEEX-M1-C2-2662, MOLPAT, DEZVOLTAREA UNUI SISTEM BIOLOGIC PENTRU ÎNŢELEGEREA MODELELOR MOLECULARE IMPLICATE ÎN CANCERUL DE PROSTATĂ, coordonator partener UMFCluj Conf.Dr. T.Drugan, 2006-2008
ECP-2007-EDU-410030 eVIP ELECTRONIC VIRTUAL PATIENTS (partener)
Tempus Phare JEP 12530-97, COMPUTER AIDED LEARNING IN MEDICINE, coordonator Prof.Dr. Ș.Țigan, 1997-2000
Socrates CDA: MASTER DEGREE IN MEDICAL INFORMATICS, coordonator Prof.Dr. Ș.Țigan, 1998-2000
Socrates CDA: MASTER DEGREE IN BIOINFORMATICS, coordonator Conf.Dr. T.Drugan, 2001-2004
Socrates IP: Telemedicine and distance learning, coordonator Prof.Dr. A.Achimaș, 1998-2000
Socrates IP: Genome based medicine, coordonator Conf.Dr. C.Drugan, 2001-2004
CNCSU: Dezvoltarea studiilor la nivel de master pentru informatică medicală, coordonator Prof.Dr. Ș.Țigan, 1999-2001.
Leonardo ATILA: Life long learning in Laboratory Information Technology and Automation (partener)
Leonardo TRANSPLANT: "TRANSnational PLAcements in New Technologies"(partener)
Leonardo TRAVELLING: TRAining Virtual Environment for Life-long LearnING in biomedicine.(partener)
Phare PALLIATIVE CARE EDUCATION PROGRAMME FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS
Contractele de cercetare cu IPA Cluj

Parteneri în proiecte didactice şi de cercetare:

University of Dundee, UK
University of Central Lancashire, Preston, UK
Université Joseph Fourier, Grenoble, Franţa
Université de Tours, Franţa
Université Catholique de Louvain, Belgia
Universidad de Ovideo, Spania
University of Pecs, Ungaria
Syracuse University, Syracuse, USA
Twente University, Enschede, Olanda
Societatea Română de Informatică Medicală Aplicată (SRIMA)
Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti,
Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi,
Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara
Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş,
Universitatea de Medicină Craiova,
Universitatea Tehnică Cluj,
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj,
Centrul de Statistică Matematică al Academiei Române, Bucureşti,
Institutul de Proiectări şi Automatizări, Cluj
Centrul de Diabet, Cluj
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică, Cluj
Compaq Computers GmbH, Munchen, Germania
Net Brinel Computers, Cluj-Napoca,
Lucent Technologies Budapest, Ungaria
3Com SUA