ProfAchimasProfesorul Andrei Achimaș a fost cel care a adus un suflu nou disciplinei prin apropierea curriculei de aplicațiile medicale, de cercetarea medicală și prin numeroasele proiecte coordonate câștigate pentru disciplină și universitate. Împreună cu Prof. Dr. Ștefan Țigan a ghidat și format actuala echipă a Disciplinei de Informatică Medicală.

De numele dânsului se leagă începând cu anul 1996 înființarea Centrul pentru Metodologia Cercetării Științifice Medicale și apoi odată cu negocierile de aderare la Uniunea Europeană de introducerea disciplinei Metodologia Cercetării Științifice Medicale în structura materiilor obligatorii la Facultatea de Medicină, la masteratele universității și apoi la Școala Doctorală.

Din 2005 înființează Masteratul de Metodologia Cercetării Științifice Medicale. În perioada 2008-2014 a asigurat conducerea disciplinei noastre și în calitate de coordonator de doctorat a format o mare parte din personalul actual.

Deși s-a retras din activitatea didactică cu studenții, a rămas alături de Disciplina Informatică Medicală și își continuă misiunea de a educa următoarea generație de cercetători medicali și specialiști.