Laborator 04: Analiza descriptivă a datelor calitative

Obiective educaționale

La sfârșitul acestei lucrări practice, studentul va fi capabil să:

  • Identifice variabilele calitative
  • Calculeze frecvenţe absolute, relative, proporţii şi rapoarte
  • Prezinte descrierea distribuţiei variabilelor calitative pe categorii cu ajutorul tabelelor de frecvenţă realizate cu funcţia CountIf sau cu PivotTabel
  • Prezinte descrierea distribuţiei variabilelor calitative pe categorii cu ajutorul reprezentărilor grafice realizate cu Microsoft Excel: grafice cu bare, bare stivuite, coloane, coloane stivuite, grafic sectorial (Pie)

RESURSE EDUCAȚIONALE ONLINE

Citit 2772 ori