Laborator 07: Distribuția normală: identificarea distribuției datelor cu ajutorul statisticilor descriptive și a reprezentărilor grafice

Obiective educaționale

La sfârșitul acestei lucrări practice, studentul va fi capabil să:

  • sorteze datele în scopul realizării analizei descriptive a datelor pe subgrupuri
  • calculeze statisticile descriptive pe subgrupuri
  • indice pe baza statisticilor descriptive (media aritmetică, mediana, modulul; simetria, boltirea; Q2-Q1 vs. Q3-Q2) dacă distribuția datelor aproximează distibuția Normală de probabilitate
  • identifice simetria respectiv normalitatea distribuției datelor cu ajutorul reprezentărilor grafice (histograma; cutia cu mustăți)
  • calculeze procente pe baza unei distribuții normale folosind regulile empirice
Citit 2236 ori