Laborator 10: Teste statistice t (Student) de comparare a mediilor pe două populații

OBIECTIVE EDUCAȚIONALE

La sfârșitul acestei lucrări practice, trebuie să fii capabil să:

  • înțeleagi rezultatele testelor Student întâlnite în articolele științifice din domeniul medical
  • formulezi ipotezele testelelor statistice de tip Student
  • aplici Testul t (Student) pentru două eșantioane independente cu varianțe egale
  • aplici Testul t (Student) pentru două eșantioane independente cu varianțe inegale
  • aplici Testul t (Student) pentru eșantioane dependente
  • aplici Testul F (Fisher) pentru a compara două variațe pe eșantioane independente
  • interpretezi rezultatele testelor statistice anterior menționate utilizând: a) nivelul de semnificație alfa și valoarea p, b) regiunea de respingere (RR) și statistica testului (t)
  • să înțeleagi relația dintre intervalul de încredere al diferenței mediilor și rezultatul unui test de tip Student
Citit 2284 ori