Laborator 05: Analiza descriptivă a datelor cantitative

Obiective educaționale

La sfârșitul acestei lucrări practice, studentul va fi capabil să:

  • Explice semnificația indicatorilor de centralitate (media aritmetică, mediana, modulul, valoarea centrală), dispersie (amplitudine, deviația standard, coeficientul de variație: CV = stdev/medie*100; CQV = (Q3-Q1)/(Q3+Q1)*100) și localizare (cvartila 1 și 3), simetrie (asimetria și boltirea).
  • Cunoască și să aplice funcții predefinite Excel de calcul al indicatorilor de centralitate (AVERAGE, MEDIAN, MODE, MIN, MAX), dispersie (STDEV.S), asimetrie (SKEW, KURT) și localizare (QUARTILE.INC).
  • Cunoască și să aplice funcții definite de utilizator pentru amplitudine, valoare centrală, coeficient de variație.
  • Să interpreteze indicatorii de centralitate, asimetrie și localizare.
  • Să realizeze reprezentări grafice adecvate pentru evaluarea distribuției unei variabile (histograma și cutia cu mustăți) și a relației dintre două variabile cantitative (graficul de tip nor de puncte).

RESURSE EDUCAȚIONALE ONLINE

Citit 3070 ori