Laborator 11: Teste statistice pentru frecvențe

OBIECTIVE EDUCAȚIONALE

La sfârșitul acestei lucrări practice, studentul va fi capabil să:

  • Identifice situațiile în care este potrivit să aplici un test Hi-pătrat
  • Formuleze ipoteza nulă (H0) și alternativă (H1) a unui test Hi-pătrat
  • Interpreteze rezultatele unui test Hi-pătrat
  • Aplice testul Hi-pătrat pe date de tip calitativ
Citit 2065 ori