Admitere 2024 - Masterat de Etică și Metode de Cercetare în Medicină

Admitere 2024 - Masterat de Etică și Metode de Cercetare în Medicină

 

Programul de master în Etică și metode de cercetare în medicină este organizat în parteneriat cu un program similar al Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York, S.U.A.

Anul universitar 2024-2025 va fi ultimul în care 5 masteranzi vor fi admiși cu burse pentru acoperirea taxelor de studii, în cadrul unui proiect câștigat și finanțat prin grant Fogarty al U.S. National Institutes of Health.

Formarea continuă a cadrelor didactice (prin programe urmate în cadrul unor universități din S.U.A., Italia, Olanda, Norvegia) reprezintă o prioritate în organizarea acestui program de studii.

 

ADRESABILITATEA PROGRAMULUI DE STUDII:

Programul se adresează absolvenţilor unor studii universitare de 3-6 ani, în Medicină, Asistență Medicală, Balneo-fizio-kinetoterapie, Radiologie-Imagistică, Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Medicină Veterinară, Farmacie, Sănătate Publică, Psihologie, Biologie, Chimie/Biochimie, Drept, Filosofie, precum și absolvenților altor specializări conexe care doresc să urmeze o carieră în domeniul cercetării medicale sau în cel al evaluării și consilierii etice în practica și cercetarea medicală.


Acest program de master se adresează în aceeași măsură și profesioniştilor care activează deja în cercetarea sau practica medicală şi care doresc să urmeze o specializare suplimentară în domeniul eticii clinice precum și în  proiectarea și derularea corectă a studiilor medicale.

 

CALIFICAREA OBŢINUTĂ LA ABSOLVIREA STUDIILOR:EMCM

SPECIALIST ÎN ETICĂ ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII ÎN MEDICINĂ, MASTER  (SPECIALIST IN ETHICS AND RESEARCH METHODOLOGY IN MEDICINE, MASTER OF SCIENCE)

 

Programul de studii asigură armonizarea pregătirii profesionale a specialiştilor români cu cea din Uniunea Europeană şi are ca obiectiv formarea de profesionişti care vor putea practica pe piaţa muncii ocupaţiile menționate mai jos, în funcție de studiile de licență absolvite:

 • expert medic (COR 221104), consilier medic (COR 221103) - pentru licențiați în medicină, medicină dentară, medicină veterinară;
 • asistent de cercetare în medicina generală (COR 221110) - pentru licențiați în medicină, stomatologie, farmacie, sănătate publică, psihologie, asistență medicală generală, tehnici de radiologie și imagistică, fiziokinetoterapie, biologie, chimie/biochimie, drept, filosofie, sau alte specializări conexe.

 

CORELAŢIA CU CERINŢELE PIEŢEI MUNCII:

Numărul în continuă creștere al proiectelor de cercetare derulate în diferite instituții de cercetare medicală necesită atât o formare aprofundată din punct de vedere științific și etic a membrilor echipelor de cercetare, cât și o calificare la standarde internaționale a unui număr din ce în ce mai mare de specialiști necesari pentru participarea în comitete de etica cercetării, structuri obligatorii în funcționarea instituțiilor de cercetare medicală din Uniunea Europeană, SUA, și în general, la nivel internațional.

De asemenea, cerințele societății actuale și dezideratul Uniunii Europene de ameliorare continuă a calității serviciilor medicale necesită calificarea în următorii ani a unui număr suficient de specialiști care să poată participa cu succes în comitetele de etică clinică organizate la nivelul fiecărui spital.

 

DURATA STUDIILOR: 4 semestre, 120 credite ECTS - PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Informații suplimentare puteți găsi în acest articol din Revista Sinteza.

 

ETAPELE ADMITERII ÎN PROGRAMUL DE STUDII:

1. Trimiterea unui scurt mesaj de intenție pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - în perioada 1 iulie-15 septembrie 2024.

2. Înscrierea pentru admitere - la Decanatul Facultății de Medicină conform informațiilor publicate pe site-ul Universității.

3. Examenul de admitere va avea loc în data de 25 septembrie 2024, la ora 14:00, la sediul Disciplinei de Informatică Medicală și Biostatistică, str. Louis Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele specificate pe site-ul UMFIH (curriculum vitae, diplome, foi matricole, acord GDPR, certificat de naștere, etc.)
 • Scrisoare de motivație privind urmarea acestui program de master (max. 1 pagină)

 

METODOLOGIA DE ADMITERE:

 • Examen de admitere – probă scrisă din tematica de admitere specificată mai jos
 • Evaluarea dosarului și a scrisorii de motivație

Media minimă de admitere la studii de masterat este 6,00.

  

PONDEREA PROBELOR:

 • Examenul de admitere 60%
 • Scrisoarea de motivație 40%

 

TEMATICA PENTRU PROBA DE ADMITERE:

 1. Principii etice fundamentale în cercetarea medicală
 2. Metoda științifică
 3. Etapele cercetării
 4. Formularea întrebării de cercetare

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE ADMITERE:

Drugan T et al. Metodologia Cercetării Științifice Medicale. Cluj-Napoca: Ed. Medicală Universitară Iuliu Hațieganu; 2017

(lucrarea există la biblioteca și la librăria Universității)