Laborator 13: Corelații & regresii liniare

La sfârșitul acestei lucrări practice, studentul va fi capabil să:

  • calculeze coeficientul de corelație Pearson utilizând funcția CORREL în Excel
  • să reprezinte grafic relaţia liniară dintre două variabile cantitative
  • să reprezinte pe grafic dreapta de regresie şi să determine forma de dependenţă liniară
  • să interpreteze rezultatele calculate
  • să interpreteze rezultatele din articole științifice
Citit 1475 ori